top of page

ספרים

בית ספר לבני אלוהים

"הוא נתן לחמימות להשתלט בזמן שהמוזיקה שליוותה את הלמות ליבו סחפה את גופו, את נפשו ואת כל מה שנשאר ביניהם, שהפך לשולי ולחשוב ביותר באותם הרגעים. שאל את גבולותיו, את בשרו, את הרגעים בהם חיפש, בהם היווה דוגמה, בהם קפץ מאושר ובהם נחל את שיעוריו הגדולים ביותר. תודעתו, כעטופה בעושר מוזהב ואדיר, נתנה לו חירות שלא. הוא לא צריך לשאול את התפקיד בעולמו, את המקום בו הוא נמצא, אתה מחפש לשמה עיניו נפקא מינה בכוח שכזו, שהוא נמצא בקרבת בני אלוהים..."

בית ספר לבני אלוהיםהוא סיפור מסעו של טי-ג'י הוקאס, חוקר תרבויות, עולמות וכתב יוצא דופן של 'העולם הבא' - מגזין יוצא דופן אנשים יוצאי דופן. זהו מסעו אל עבר ארץ מופלאה ולא נודעת, שייתכן וכולה פרי יצירתו האחרונה של כותב מזדקן, כותב שעושה בכתוב כרצונו. השתמש מילותיו הצבועות בכתמי דיו וקפה, שוזר הכותב עלילה מרתקת בסיפור מסע פילוסופי, במושג הזמן החומק, במשמעותה של הדרך כמובן בעצמו, בצלמה ובדמותה.

בית-ספר.png

הצצה אל הספר

עלות הספר באתר - 55 ש״ח.
המחירכולל את העלויות המשלוח.

bottom of page